Tạo tài khoản và cập nhật thông tin trên Acu

Bước 1: Truy cập trang web: https://www.bbnature.vn/

Bước 2: Chọn đăng ký

Bước 3: Điền các thông tin, Đăng Ký.

Bước 4: Truy cập gmail 

Bước 5 : Xác nhận.

CẬP NHẬT:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Thông tin thanh toán.

Bước 3: Điền thông tin

Bước 4: Cập nhật

Video Hướng dẫn Tạo và cập nhật tài khoản trên acu:

Đăng ký

Đăng ký CTV

Trang chỉ dành cho thành viên nội bộ. Bạn cần có người giới thiệu để đăng ký.

Quay lại trang