Hướng dẫn đăng nhập và đăng xuất trên Acu

  1. ĐĂNG NHẬP:

Bước 1: Truy cập trang web: www.nhonmy.com như hình dưới:

Bước 2: Kéo xuống phần dưới cùng của trang, sau đó click chọn “Đăng nhập

Bước 3: Nhập “Tên hoặc Email” “Mật khẩu”  của tài khoản như đã đăng kí

Bước 4: Tick chọn “Tôi không phải là người máy”

Bước 5: Bấm chọn “Đăng nhập”

Bước 6: Màn hình xuất hiện link acu sản phẩm như hình dưới: 

  1. ĐĂNG XUẤT:

Bước 7: Chọn “Đăng xuất” để đăng xuất tài khoản:

Sau khi đăng xuất, màn hình sẽ trở về trang đăng nhập như hình dưới:

Để xem video hướng dẫn, truy cập link: https://youtu.be/Q4ei4RPsDrw

Chúc các bạn thành công!