Hướng dẫn lấy link sản phẩm trên acu và chia sẻ

Lấy link sản phẩm

Bước 1: Nhấp vào “Link sản phẩm” để tìm sản phẩm.

Bước 2: Copy tên sản phẩm vào ô trống và tìm kiếm.

Bước 3: Copy link.

Bước 4: Sau khi hiện ô thông báo, nhấp ok.

Chia sẻ link acu

Link video hướng dẫn:

https://youtu.be/_e_KVlrF4pc

Chúc các bạn thành công!