Lấy link giới thiệu tv & quản lý thành viên

Lấy link giới thiệu tv & quản lý thành viên

B1: truy cập vào https://acu.vn/aff và đăng nhập vào tài khoản mình đã đăng ký.

B2: chọn vào mục “Url giới thiệu” để lấy link giới thiệu cho bạn bè hoặc người thân

đã copy link thành công khi hiện ra mục thông báo như dưới và có thể gửi link đó cho mọi người để giới thiệu.

Khi khách hàng ấn vào đường link bạn gửi sẽ hiện ra một trang mới (giống dưới đây) và khách hàng có thể bắt đầu tạo lập một tài khoản mới.

B3: kiểm tra số lượng người đã đăng ký dưới link mình đã gửi

Hướng dẫn đăng nhập và đăng xuất trên Acu

  1. ĐĂNG NHẬP:

Bước 1: Truy cập trang web: www.nhonmy.com như hình dưới:

Bước 2: Kéo xuống phần dưới cùng của trang, sau đó click chọn “Đăng nhập

Bước 3: Nhập “Tên hoặc Email” “Mật khẩu”  của tài khoản như đã đăng kí

Bước 4: Tick chọn “Tôi không phải là người máy”

Bước 5: Bấm chọn “Đăng nhập”

Bước 6: Màn hình xuất hiện link acu sản phẩm như hình dưới: 

  1. ĐĂNG XUẤT:

Bước 7: Chọn “Đăng xuất” để đăng xuất tài khoản:

Sau khi đăng xuất, màn hình sẽ trở về trang đăng nhập như hình dưới:

Để xem video hướng dẫn, truy cập link: https://youtu.be/Q4ei4RPsDrw

Chúc các bạn thành công!

Tạo tài khoản và cập nhật thông tin trên Acu

Bước 1: Truy cập trang web

Bước 2: Chọn đăng ký

Bước 3: Điền các thông tin, Đăng Ký.

Bước 4: Truy cập gmail 

Bước 5 : Xác nhận.

CẬP NHẬT:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Thông tin thanh toán.

Bước 3: Điền thông tin

Bước 4: Cập nhật

 

Video Hướng dẫn Tạo và cập nhật tài khoản trên acu:

https://youtu.be/lDdP0Qeswlo